Co wchodzi w skład analizy statystycznej?

- Wstępna konsultacja
- Wskazanie odpowiednich technik statystycznych
- Profesjonalna analiza statystyczna
- Weryfikacja sformułowanych hipotez
- Graficzne wykonanie zestawienia (tabele, wykresy, opis zależności)
- Opis zastosowanych technik statystycznych wraz z przypisami do literatury naukowej
- Ponadto pomagamy w przygotowaniu ankiet oraz w realizacji badań

 

Zajmujemy się również kodowaniem zebranych ankiet (wpisaniem do programu komputerowego)


Posiadamy wieloletnie doświadczenie w analizach  w obszarze nauk:
Medycznych i nauk o zdrowiu, (medycyna, pielęgniarstwo, farmacja, rehabilitacja)
Społecznych (np. pedagogika, psychologia, socjologia, ekonomia)
Humanistycznych (np. nauki o rodzinie, religioznawstwo)


Wykonujemy badania oraz analizy statystyczne do projektów grantowych pozyskiwanych między innymi z NCN Narodowego Centrum Nauki - granty naukowe.


Wykonujemy analizy statystyczne do artykułów naukowych


Na usługi wystawiamy faktury będące podstawą do zwrotu kosztów z uczelni za wykonanie analiz!

BIURO BADAŃ I ANALIZ STATYSTYCZNYCH
SOLIDNIE, SZYBKO I TANIO!
DOŚWIADCZONE ZAPLECZE! LEGALNA FIRMA!

 

Wykonujemy profesjonalne obliczenia i analizy statystyczne na potrzeby prac:
Doktorskich
Magisterskich
Licencjackich
Również na potrzeby habilitacyjne

gallery/analizy stat

Poniżej znajdują się wybrane artykuły oraz linki z raportami z badań i/lub analiz, które realizowaliśmy dla różnych instytucji w ramach prowadzonej działalności. Przedstawiamy tylko te materiały, które zostały przez nie opublikowane (linki są przekierowaniem do stron tych instytucji)

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - link 1

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - link 2

Urząd Miasta Rzeszowa - link 3

Urząd Miasta Rzeszowa - link 4

Urząd Miasta Rzeszowa - link 5

Urząd Miasta Rzeszowa - link 6

Urząd Miasta Rzeszowa - link 7

Urząd Miasta Rzeszowa - link 8

Gmina Tyczyn (artykuł raport z badań) - link 9

Gmina Tyczyn (artykuł raport z badań) - link 10

Gazeta Wyborcza (artykuł) - link 11

Gazeta Wyborcza (artykuł) - link 12

Nowiny (artykuł) - link 13

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie (uczestnictwo w badaniu) - link 14

 

Większe katalogi internetowe, w których można wyszukać o nas wpis:

wp.pl

interia.pl

onet.pl

gazeta.pl

 

regulamin korzystania z usług analiz statystycznych

 

ANALIZY STATYSTYCZNE - CO NAS WYRÓŻNIA:

- wystawiamy rachunki, które są podstawą do otrzymania zwrotu kosztów analiz z uczelni!
- zapewniamy bezpłatną pomoc aż do momentu obrony
- możliwość współpracy w siedzibie firmy!
- pracujemy na legalnym oprogramowaniu, wystawiamy zaświadczenia o zrealizowanych analizach, biorąc pełną odpowiedzialność za jakość metodologiczną!
- współpracujemy z promotorami prac badawczych: licencjackich, magisterskich, doktorskich!