Profesjonalne badania marketingowe oraz badania rynku realizowane przez ośrodek badawczy

Biuro Badań i Analiz Statystycznych

 

Realizując badania rynku oraz badania marketingowe wykorzystujemy nie tylko większość technik i metod badawczych, które opisane zostały w zakładce dotyczącej realizacji badań społecznych, ale również zwracamy szczególną uwagę na te techniki, które koncentrują się na określonym produkcie, analizie konkurencji jak również grupach docelowych. Chcąc trafić do szerokiego grona odbiorców danego produktu, wykorzystujemy takie formy badań, które na podstawie starannie dobranej próby pozwalają uogólniać wyniki na większe populacje. Te metody rzadko wykorzystywane są przez inne ośrodki, a tak naprawdę w istotnym stopniu przyczyniają się do osiąganego sukcesu przez producentów i przedsiębiorców.

 

Poniżej zostały opisane wybrane techniki i metody, które wykorzystujemy w trackie realizacji badań rynkowych oraz marketingowych:

 

Ad-hoc – są to badania, które powinny być rozpoczęte przed kampanią reklamową, tak by sprawdzić, czy została precyzyjnie przygotowana i czy jej treść dobrze przemawia do poszczególnych grup docelowych. Ten rodzaj badań dobrze sprawdza się tuż po przeprowadzonej kampanii reklamowej, by zaobserwować nastawienie odbiorców po jej wyemitowaniu


Desk research – jest to technika, która polega na analizie już istniejących dostępnych danych, które pochodzą z różnych źródeł takich jak prasa, Internet, dostępne analizy statystyczne, roczniki statystyczne, publikacje branżowe itp. Następnie te informacje są weryfikowane i scalane celem uzyskania jak najlepszego obrazu badanego zjawiska. Badanie może być przeprowadzono jednorazowo, lub cyklicznie celem wychwycenia dynamiki zmian na rynku


Badania panelowe – polegają na zbieraniu informacji od większej grupy ludzi. Ich głównym celem jest wskazanie motywacji, które kierują konsumentami. Dzięki tym badaniom jesteśmy w stanie zbadać lojalność wobec marki, postawy klientów wobec produktu etc. Badania panelowe mają nieocenioną rolę przy rozwoju związanym z produktem oraz w strategii marketingowej


Badania syndykatowe – polegają na cyklicznym badaniu danej branży z zachowaniem jednorodności tematycznej. Dzięki nim możliwa jest analiza porównawcza w czasie. Bardzo dobrze sprawdzają się gdy organizowane są w formie paneli


Badanie marki – szczególnie istotne by dowiedzieć się jak klienci spostrzegają naszą markę i czy będą chcieli ponownie skorzystać z danego produktu


Central Location (in hall test) – są to badania konsumenckie, które przeprowadza się w wyznaczonej lokalizacji np. sklepie, galerii handlowej, markecie itp. Związane są zazwyczaj z konsumpcją i/lub oceną opakowania i produktu. Ich zaletą jest przede wszystkim możliwość uzyskania odpowiedzi od wielu respondentów w stosunkowo krótkim czasie


Badania typu Omnibus – polegają na zastosowaniu wielu tematów jednocześnie podczas jednego sondażu. Pytania dotyczą różnej tematyki, a odpowiedzi na nie uzyskiwane są w trakcie jednego badania. Klient nie płaci za całe badanie, ponosi jedynie koszty umieszczenia własnych pytań. Dodatkową zaletą badania jest wykorzystywanie prób losowych (zwiększających reprezentatywność) umożliwiających uogólnianie wyników na większe populacje z określonym błędem


Usage And Attitude (U & A) – jest to szczególny rodzaj badań pozwalający określić zwyczaje zakupowe klientów, opinie oraz oczekiwania wobec produktów i marek

 
Badania Eksploracyjne – polegają na zidentyfikowaniu i zrozumieniu istoty danego zjawiska poprzez formułowanie hipotez oraz określenie przyczyn zachodzących zjawisk. Podejmuje się je przy świadomości ich potrzeby ale z ograniczoną wiedzą na temat sposobu ich prowadzenia


Tajemniczy klient (Myster Shopping) – tego rodzaju badania pomagają w uzyskaniu rzetelnego i obiektywnego obrazu na temat jakości obsługi klienta w placówkach konkretnej firmy, instytucji, przedsiębiorstwa. Celem badania jest zwiększenie jakości obsługi klienta oraz umożliwienie zastosowania najlepszych metod szkoleń związanym z rozwojem pracowników


Test ślepy (Blind Test) – polega na testowaniu przez badanego produktu, ale nie pozwalając wcześniej na jego wizualną identyfikację. Dzięki testowi jesteśmy w stanie poznać obiektywną opinię na temat danego produktu


Retail Audit – jest to badanie polegające na identyfikacji dostępności danego produktu na półce sklepowej. Sprawdza się przede wszystkim dostępność, ceny, ekspozycję, promocję


Biuro Badań i Analiz Statystycznych realizuje badania z zakresu  Business to Business (B2B) oraz Business To Consumer (B2C)


Przy badaniach marketingowych oraz rynku korzystamy z metod i technik, które opisane zostały w zakładce – badania społeczne

 

 

gallery/markryn