Czy analizy statystyczne wykonane na potrzeby naukowe przez osoby trzecie są legalne? jeśli tak to z kim podjąć współpracę?

Oczywiście wykonanie analiz statystycznych przez specjalistów w tej dziedzinie jest całkowicie legalne i można to porównać w pewnym sensie z jazdą samochodem – to, że nim jeździmy nie oznacza, że musimy znać budowę silnika. Większość uczelni nie prowadzi praktycznych zajęć z metodologii, tak więc pozyskana wiedza przez studentów czy doktorantów jest czysto teoretyczna, a nawet jeśli posiadają oni pewną praktykę to jest ona niewielka. Nie można też oczekiwać aby specjalista z dziedziny medycyny znał się na wykonywaniu obliczeń statystycznych, ponieważ jego wiedza jest potrzebna do zupełnie innych celów. Nie ulega jednak wątpliwości, że każdy kto podejmuje się pracy badawczej np. z medycyny powinien potrafić wyjaśnić z czego wynika, że osoby starsze częściej mają problemy z nadciśnieniem tętniczym. Wobec powyższego statystyk ma za zadanie przygotować jak najlepiej analizę statystyczną o zleconej tematyce i następnie wskazać istniejące związki, natomiast osoba przygotowująca pracę powinna zgodnie ze swoją specjalizacją napisać, z czego wynikają otrzymane zależności posługując się opracowanymi wynikami oraz np. literaturą, artykułami itp. Kluczowym jest również to z kim podejmujemy współpracę. Zawsze starajmy się wybierać do współpracy takie osoby, które zatrudnione są w legalnej firmie badawczej i nie wykonują swojej pracy wyłącznie jako pasja, czy dodatek – dlaczego? Bardzo często zdarza się, że osoby posiadające strony internetowe z usługami związanymi z analizą statystyczną bez zalegalizowanej działalności nie biorą odpowiedzialności za wykonywaną pracę i w późniejszym czasie zlecający zadanie może po pierwsze nie uzyskać odpowiedniej analizy a po drugie zwrotu kosztów. Co więcej często zdarza się, że zlecający wykonanie analizy muszą ponownie je wykonywać u innych specjalistów, co niestety podwaja koszty. Przed zleceniem analiz statystycznych zwracajmy zatem szczególną uwagę na legalność firmy, doświadczenie, zrealizowane projekty badawcze etc. – gwarantuje to, że otrzymamy analizy na wysokim poziomie a w razie uwag będzie można ubiegać się o ich poprawę. Kolejne plusy korzystania z legalnie działających firm to: uzyskanie faktury, która jest podstawą do otrzymania zwrotu poniesionych kosztów z uczelni oraz prestiż związany z możliwością umieszczenia informacji w pracy badawczej na temat tego, kto przygotował zestawiania statystyczne. Godną polecenia firmą badawczą z bogatym doświadczeniem oraz umiejętnościami statystycznymi jest zapewne Biuro Badań i Analiz Statystycznych w Rzeszowie.