Analiza statystyczna w pracach naukowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich) czy warto?

Każda praca naukowa oparta o badania związane z odkrywaniem nowych zjawisk, bądź też aktualizowaniem dotychczasowej wiedzy wzbogaca jakość opracowań naukowych i nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Nie każda jednak praca badawcza może mieć wykorzystaną analizę statystyczną w oparciu o testy parametryczne oraz ich nieparametryczne odpowiedniki – dlaczego?

Otóż jeśli badania prowadzone były na celowo dobranej próbie w sposób nielosowy, wyklucza to możliwość wnioskowania statystycznego. Wykorzystanie w tym wypadku nawet najlepszych technik statystycznych nie spowoduje, że wyciągane wnioski na podstawie próby okażą się rzetelne. Oczywiście badania prowadzone przy próbach nielosowych również są poprawne metodologicznie ale powinniśmy pamiętać, że zmniejszają one reprezentatywność, co uniemożliwia przeprowadzanie wnioskowania statystycznego. Lepiej zatem w takim wypadku wykonać podstawową analizę częstości i korelacji, aniżeli na siłę używać testów, które w ostateczności zostaną uznane za niepoprawnie wykorzystane. Gdy jednak prowadzone przez nas badania opierały się o próbę losową, wówczas wskazanym jest wykorzystanie testów statystycznych, ponieważ dzięki nim będziemy mogli określić błąd z badań oraz łatwiej będzie zweryfikować postawione problemy oraz hipotezy badawcze. Analizy statystyczne oparte o wnioskowanie umożliwiają wskazanie istotnych różnic jak również siły związku/ zależności.